Tanum

 

Mellan Tanum och Bullarn på väg 163 bytte vi räcken och satte upp en rad gabioner som ska hålla upp vägen bättre. Detta jobb tog 4 dagar totalt.

 

 

Bild på en gabionmur i Västa Götaland som vi har arbetat med.

Tösse

 

Söder om Åmål. Rensing av en trumma. Först fick vi dämma upp bägge sidor, sen fick pumparna arbeta några trimmar innan vi kunder bygga en väg ner i trumma om lasta ut slammet som samlats i trumman.

Bäckefors (Dalsland)

 

Rörbro byte åt en vägförening.

 

 

Gabionmur i Ånimskog (Dalsland) gjorde om släntfötterna p.g.a. rasrisk.

 

 

Bäckefors (Dalsland)

 

Byte av betongbro till en rörbro.

 

 

 

Munkebo tipp

 

Här håller vi på med flisning av ris, slam hantering och stubbklippning. I detta galleri kommer det löpandes upp bilder.

Botered

 

E45 mellan Vänersborg och Trollhättan. På detta projekt flyttades ca 10000 kubik material. Vi byggde även en asfalterad omledningsväg  som E45 fick ledas om på.

Nossebro

 

Sydöst om Trollhättan. Här håller vi på med en återställning av en deponi, deponin formateras och sedan kapslas in med en speciellt sorts duk som heter Bentomath. Vi lägger även dränering och gasavluftning ledningar runtom och över deponin.

 

 

Fjärrvärme jobb i Sysslebäck (Värmland).

Rivning i Tranemos kommun

 

Här rev vi två reningsverk och två pumpstationer.

 

Gunnarsbyn

 

Ytterligare en rörbro som  behövde bytas.

Kullen Materialhantering AB. Skållerud Eriksbyn 27. 46494 Mellerud

 

COPYRIGHT (©)  2018 KMHAB.SE