Kullens Materialhantering grundades 2008. Under de första åren arbetades det med förädling av bergprodukter.

 

 

År 2014 ombildades företaget till ett aktiebolag (Kullens Materialhantering AB).

 

Vårt största fokus riktar sig mot offentliga aktörer så som Trafikverket och kommuner.

Verksamhetsområdet sträcker sig från entreprenadarbeten inom gräv & anläggning till vägunderhåll och plogning.

Oavsett verksamhetsområde är vår ambition att leverera en slutprodukt som motsvarar beställarens krav på kvalité och ett korrekt utförande. 

Vi strävar alltid efter att ha en miljövänlig och modern maskinpark.

 

 

 

 

 

Kullen Materialhantering AB. Skållerud Eriksbyn 27. 46494 Mellerud

 

COPYRIGHT (©)  2018 KMHAB.SE